mindfulness ride shine sabine mutsaars stress rust ontspannen ademhaling acceptatie

Rust in het koppie? Leef mindful!

Mindful, wat is dat?

Mindfulness betekent ‘leven met volle aandacht’. We gaan zo snel in deze moderne tijd, we zijn zoveel aan het doen dat het steeds moeilijker wordt om gewoon te zijn. De meeste mensen leven constant in hun hoofd – in hun gedachten. Met mindfulness richt je je aandacht juist op het heden. Mindfulness leert je oordeelvrij, mild en vriendelijk te kijken naar jezelf en de wereld om je heen. Je leert om gevoelens, emoties en gedachten waar te nemen. Je te focussen op alleen het moment en niet je gedachten te laten afdwalen naar zorgen voor later of twijfels van vroeger. De nadruk ligt op zelfbewustzijn en welwillende acties. Het is geen trucje, het is een levensstijl!

Mindfulness verwijst vaak naar de Mindfulness gebaseerde Stress Reduction (MBSR) techniek, ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn noemt zeven kenmerken voor een goede basishouding, die mindfulness bevorderend werken en die je kunt toepassen in je dagelijkse leven. Niet oordelen, geduld hebben, altijd weer opnieuw beginnen, vertrouwen, niet streven, acceptatie en loslaten. Deze zeven pijlers staan niet los van elkaar, maar overlappen en versterken elkaar.

Niet oordelen

Onbewust zijn we onszelf, onze ervaringen, ons gedrag iedere keer weer aan het beoordelen. En gaat het niet over onszelf, dan gaat het wel over anderen. Deze neiging tot evalueren, vergelijken en oordelen is een grote bron van conflicten en problemen. Tijdens de beoefening van mindfulness is het de kunst om het oordelen zoveel mogelijk achterwege te laten. Dat zal zorgen voor meer rust en ruimte in je hoofd.

Geduld hebben

In onze moderne maatschappij moet het steeds sneller, meer en beter. De druk om te slagen en succes te hebben is hoog. Geduld betekent dat je in eerste instantie de zaken kunt laten zijn zoals ze zijn en kunt zien zoals ze zijn. De wijsheid die in geduld aanwezig is, is zich ervan bewust dat niets kan blijven zoals het is en dat alles continue verandert, ook al zien we dit niet direct van het ene op het andere moment gebeuren. Op deze manier kunnen we de tijd zijn werk laten doen en door het schenken van aandacht kunnen we de tijd misschien een handje helpen.

Altijd weer opnieuw beginnen

We hebben vrijwel altijd reeds voorgevormde opvattingen over wie we zijn en hoe we in elkaar zitten. Mindfulness betekent de bereidheid om alles wat we reeds menen te weten aan de kant te zetten en ieder moment volledig opnieuw te beginnen. Ook wanneer we dagen of weken lang niet hebben geoefend kan de gedachte ontstaan dat we er net zo goed helemaal mee kunnen stoppen, omdat het nu toch geen zin meer heeft. Niets is minder waar. Juist in omstandigheden die moeilijk zijn, juist wanneer we de moed dreigen te verliezen, juist wanneer gevoelens van hopeloosheid of onverschilligheid zich van ons meester dreigen te maken loont het de moeite om een nieuw begin te maken met oefenen.

Vertrouwen

Vaak hebben we in onze opvoeding geleerd om onze aandacht naar buiten te richten en te vertrouwen op wat anderen ons te zeggen hadden. We zijn meestal niet gewend om onze aandacht naar binnen te richten en te vertrouwen op signalen die van binnenuit komen. Sommige oefeningen kunnen soms pijnlijk, saai of zelfs irritant zijn. De motivatie om een dergelijke oefening toch te doen kunnen we alleen opbrengen indien we erop vertrouwen dat de richting van het proces dat in gang wordt gezet positief is. Het vertrouwen in het zelfhelende vermogen van ons eigen organisme kan geleidelijk groeien wanneer we met aandacht en toewijding oefenen. Zo kan er vertrouwen ontstaan in een andere manier van zijn en waarnemen.

Niet streven (niets willen bereiken)

Meditatie is de kunst van het niets doen, of de kunst van het niet doen. Er is een automatische voorkeur in ons bewustzijn aanwezig om dat wat zich voordoet te vergelijken met wat we wenselijk vinden. De tendens om onszelf te willen veranderen en verbeteren is bijna altijd onopvallend, maar tevens op hardnekkige wijze aanwezig. Wanneer je gaat zitten met het idee “ik ga nu mediteren zodat ik straks volkomen ontspannen zal zijn” kun je er zeker van zijn dat je gefrustreerd zult raken. De gedachte “ik moet ontspannen” is een bron van spanning en onrust op zich.

Acceptatie

Acceptatie is iets anders dan goedkeuring. We kunnen een onaangename waarheid accepteren zonder er blij mee te zijn. Het soort neutrale observeren en waarnemen waar het bij mindfulness om draait staat volledig los van goed- of afkeuring. Een goed voorbeeld is pijn, een gegeven waar we vroeg of laat allemaal last van hebben. Indien zich fysieke pijn aandient tijdens het mediteren is het de kunst om die in zoverre te accepteren dat je haar waarneemt zonder haar te willen wegdrukken, zonder er commentaar op te hebben, zonder er een oordeel aan te verbinden. Dat wil niet zeggen dat je blij bent met de pijn. (Het wil ook niet zeggen dat je niet even van houding kunt veranderen om bijv. een verkrampte spier wat de ruimte te geven.) Maar de waarneming ervan krijgt wel een andere kwaliteit. Het verzet ertegen neemt af. En dan kunnen we soms ontdekken dat een gedeelte van het probleem met pijn bestaat uit de neiging om de pijn te willen wegdrukken of vermijden. Maar soms kunnen het ook bepaalde gedachten of gevoelens zijn die we niet willen accepteren. Het gaat om de bereidheid om de dingen te zien zoals ze zijn.

Loslaten

Onze geest wil vast blijven houden aan ervaringen die prettig zijn. Wanneer we een prettige of bijzondere ervaring hebben gehad ontstaat er al snel een neiging om die ervaring te willen herhalen. Dit is gegarandeerd een bron van frustratie, aangezien ervaringen zich niet laten herhalen. Iedere ervaring is namelijk uniek. Maar het kan ook gebeuren dat onze geest juist blijft vasthouden aan negatieve ervaringen en gevoelens: een ervaring van gekrenktheid, de behoefte aan wraak of vergelding of het idee ergens slachtoffer van te zijn. Vanzelfsprekend zijn er dan andere aspecten die toch belonend werken. Iedere nacht wanneer we gaan slapen moeten we de dag loslaten. Indien we dat niet doen kunnen we niet in slaap vallen en is dat het eerste signaal van toegenomen stress. Als we onszelf dwingen om in slaap te vallen (dus de grip op onze geest versterken) dan maakt dit het probleem alleen maar erger. Loslaten is een subtiele kunst die dagelijkse oefening vereist.

Kortom mindfulness leert je te zijn met wat er is. Je bent volledig in de beleving van het ‘nu’. Mindfulness zorgt voor meer focus en betere prestaties. Je krijgt meer balans tussen het doen en het zijn en je kan kiezen wanneer het beter is om dingen op te lossen of het beter is dingen te accepteren.

Voordelen van mindfulness:

  • Mindfulness maakt je productiever
  • Mindfulness werkt stress verlagend
  • Je geniet meer van het leven en daardoor voel je je gelukkiger
  • Mindfulness leert je kleine dingen te zien en ervan te genieten

Mindfulness is een hele krachtige manier om meer grip op je leven te krijgen en dit kan enorm veel geluk en vrijheid geven. Helemaal de moeite waard… Dus ga mindful leven, ga met volle aandacht leven!